Slovníček vodáckých pojmů

19.03.2010 12:23

 

HÁČEK

Člen posádky sedící vpředu. Ovládá příď lodi, dře třikrát více než kormidelník a těžce nese, že je tomuto podřízen.
Rozeznáváme tyto druhy háků:
 

a) Háček-melancholik. Éterická dívka s tzv. vnitřní hloubkou. Hodně čte, ale málo pádluje. Na lodi většinou dumá, přemýšlí, kam běží voda. Méně už, kam běží loď. Při výčitkách kormidelníka, po srážce s kamenem a nad trhlinou v lodi pláče. Její pohyby jsou vznešené a pomalé. Proto jde všem typům kormidelníků na nervy a po dvou hodinách jízdy v nich probouzí nevyléčitelnou skepsi.
 

b) Háček-flegmatik. Ve spojení s cholerickým kormidelníkem vytváří ideální dvojici. Kormidelník vře jak váza přeplněná, hrůzně cvaká chrupem a bubnuje pěstmi do prsou, zatímco háček většinou spí nebo chytá mouchy. Oběma cesta mile ubíhá a rádi na ni vzpomínají. Plačící kormidelník-melancholik naopak flegmatického háčka otráví a probouzí v něm pudový odpor.
 

c) Háček-sangvinik. Tento typ háčků je na našich řekách nejvyhledávanější. S háčkem-sangvinikem je pohoda. Směje se, zpívá, nad vším žasne, vše se mu líbí, nikdy si nezoufá a kormidelníkovi lichotí. Proto je každý kormidelník ochoten zaplatit za získání háčka-sangvinika jakoukoli cenu.
 

d) Háček-cholerik. Obávaný, avšak atraktivní typ. Se strhujícím temperamentem pádluje, zuří a vymotává loď z vrbiček, pokřikuje, trhá sebou a bez výstrahy vyskakuje z lodi. Při výtkách silnějšího kormidelníka hryže pádlo nebo bok lodi. Je schopen se snést pouze s kormidelníkem-flegmatikem, kterému háčkovo poskakování nevadí a který jej čas od času lhostejně spíchne pádlem do vody.
 

e) Háček-kecálek. Je pronásledován fixní ideou, že řízení lodi rozumí přinejmenším tak dobře jako kormidelník. Proto neposlouchá, odmlouvá, arozhodne-li se kormidelník objet kámen vlevo, háček nasupeně řídí loď vpravo. Tím se narušuje rovnováha na lodi a posádka často bývá předmětem posměchu. Kormidelník postižený háčkem-kecálkem se proto snaží co nejdříve se tohoto zbavit.

BORT

Bok lodi. Někdy je využíván jako záchranná brzda. Výzvy jako Zahoď pádlo a chyť se bortu se smějí používat pouze v případě nejvyšší nouze.

DÍRA

Nedílná součást prakticky každé lodi. Prasklina v trupu, nejčastěji umístěná pod zádí, kterou do lodi stále teče. Lodí, které nejsou vybaveny DÍROU je minimum.

AHOJ

Vodácký pozdrav. Samotné slovo je zkratkou z latinského Ad HOnoris Jesus, což znamená Ke slávě Ježíšově a odedávna se jím zdravili námořníci na celém světě.
Říci vodákovi slušně po křesťansku Dobrý den je neodpustitelným zločinem

LOĎÁK

Též bágl neboli lodní sáček, pytel z impregnované látky velikosti až dospělého muže. Pro pokročilé stačí velikost nedospělého šimpanze. Oba typy jsou opatřeny nahoře šňůrou, kterou se pytel zadrhuje, aby dovnitř nenatekla voda při převrácení lodi a aby z něho nepadaly věci při převrácení pytle. Do pytle se nastrkají úplně všechny věci, které vodák vlastní. Na dno klademe krém na opalování, retox na komáry a svačinu. Obecně vzato, všechny věci, které vodák zrovna nutně potřebuje, najde právě na dně loďáku.

HYDROBOTY

Obuv vhodná pro pohyb v řece. Opravdovým vodákům nesmějí hydroboty nikdy vyschnout a tak si je musejí přes zimu neustále namáčet v umyvadle.

PŘÍLIV

Časově omezené období, kdy je moře kupodivu o něco větší, než bylo předtím

ODLIV

Časově omezené období, kdy je moře kupodivu o něco menší, než bylo předtím

PROUD

U vody je znám jak proud jednosměrný, tak proměnlivý, tedy střídavý. O výskytu proudu třífázového nebyly zatím podány přesvědčivé důkazy.

OTVÍRÁK KONZERV

Nástroj, díky němuž rybáři a vodáci aspoň občas ochutnají rybí maso.

JEZERO

Vodní nádrž, s jejímž zbudováním neměl člověk žádnou práci

MOŘE

Jezero nebývalých rozměrů, obsahující vodu nevhodnou k pití.

DÉŠŤ

Voda, doplňující vodákovy zážitky o promočení shora, takže mu přestane být líto, že už je mokrý zdola.

KOMÁŘI

V teplých obdobích roku stálí průvodci vodáků. Když se objeví, vodáci je vítají máváním a plácáním se po obličeji.

RYBÍ KONZERVA

prostor, ohraničený na všech stranách plechem, v němž se zpravidla vyskytuje aspoň kousek ryby.

UZEL

Nejen účelné spojení vláknitých materiálů, ale i útvar, který záhadně vzniká sám od sebe. 

 

Cpt. děkuji za poskytnutí slovíček do rubriky, už se nám slovníček krásně rozrůstá.... =)

Simika