Slovíčka 1. part

19.03.2010 11:15

HÁČEK

Člen posádky sedící vpředu. Ovládá příď lodi, dře třikrát více než kormidelník a těžce nese, že je tomuto podřízen.
Rozeznáváme tyto druhy háků:
a) Háček-melancholik. Éterická dívka s tzv. vnitřní hloubkou. Hodně čte, ale málo pádluje. Na lodi většinou dumá, přemýšlí, kam běží voda. Méně už, kam běží loď. Při výčitkách kormidelníka, po srážce s kamenem a nad trhlinou v lodi pláče. Její pohyby jsou vznešené a pomalé. Proto jde všem typům kormidelníků na nervy a po dvou hodinách jízdy v nich probouzí nevyléčitelnou skepsi.
b) Háček-flegmatik. Ve spojení s cholerickým kormidelníkem vytváří ideální dvojici. Kormidelník vře jak váza přeplněná, hrůzně cvaká chrupem a bubnuje pěstmi do prsou, zatímco háček většinou spí nebo chytá mouchy. Oběma cesta mile ubíhá a rádi na ni vzpomínají. Plačící kormidelník-melancholik naopak flegmatického háčka otráví a probouzí v něm pudový odpor.
c) Háček-sangvinik. Tento typ háčků je na našich řekách nejvyhledávanější. S háčkem-sangvinikem je pohoda. Směje se, zpívá, nad vším žasne, vše se mu líbí, nikdy si nezoufá a kormidelníkovi lichotí. Proto je každý kormidelník ochoten zaplatit za získání háčka-sangvinika jakoukoli cenu.
d) Háček-cholerik. Obávaný, avšak atraktivní typ. Se strhujícím temperamentem pádluje, zuří a vymotává loď z vrbiček, pokřikuje, trhá sebou a bez výstrahy vyskakuje z lodi. Při výtkách silnějšího kormidelníka hryže pádlo nebo bok lodi. Je schopen se snést pouze s kormidelníkem-flegmatikem, kterému háčkovo poskakování nevadí a který jej čas od času lhostejně spíchne pádlem do vody.
e) Háček-kecálek. Je pronásledován fixní ideou, že řízení lodi rozumí přinejmenším tak dobře jako kormidelník. Proto neposlouchá, odmlouvá, a rozhodne-li se kormidelník objet kámen vlevo, háček nasupeně řídí loď vpravo. Tím se narušuje rovnováha na lodi a posádka často bývá předmětem posměchu. Kormidelník postižený háčkem-kecálkem se proto snaží co nejdříve se tohoto zbavit.
 
BORT
Bok lodi. Někdy je využíván jako záchranná brzda. Výzvy jako Zahoď pádlo a chyť se bortu se smějí používat pouze v případě nejvyšší nouze.
 
DÍRA
Nedílná součást prakticky každé lodi. Prasklina v trupu, nejčastěji umístěná pod zádí, kterou do lodi stále teče. Lodí, které nejsou vybaveny DÍROU je minimum.

 

Cpt. děkuji za poskytnutí slovíček do naší rubriky, Simika