PÍSMÁK II. stupně

13.02.2013 09:21

 

PÍSMÁK II. stupně

 

 1. Znalosti Bible
  • Ovládá bravurně znalosti o Bibli z  I. stupně.
  • Umí vyjmenovat všechny biblické knihy ve správném pořadí
  • Zná rámcový obsah jednotlivých knih
  • Zná pravděpodobné pisatele všech biblických knih
 2. Znalosti veršů
  • Zopakuje znalosti veršů z I. stupně
  • Umí zpaměti 23 žalm
  •                       Ovoce ducha

 

 1. Znalosti příběhů
  • Umí povyprávět namátkou vybraný biblický příběh