PÍSMÁK I. stupně

13.02.2013 09:21

 PÍSMÁK I. stupně

 

  1. Znalosti Bible

Ø  Umí vyjmenovat biblické knihy Nového zákona ve správném pořadí

Ø  Zná základní údaje o Bibli:

    Význam slova BIBLE 

    Počet knih SZ, NZ, celkem

    Doba napsání 

    Původní biblické jazyky 

    Autor a pisatelé

    Původní vzhled 

    Co je to kanonizace

  1. Znalosti veršů

Ø  Umí zpaměti  Desatero

Ø                        Otče náš

Ø                        Zlaté pravidlo

 

  1. Znalosti příběhů

Ø  Umí vyprávět příběh Ježíšova života