Kroicova schůzka

20.10.2011 18:25

Srazili jsme se opět ve tři hodiny v klubovně. Jelikož bylo ještě sluníčko, využili jsme ho a nástup jsme udělali venku. :) Zahájili jsme schůzku modlitbou a následovala hra komodorů. Ve skupinkách měly děcka přenést text z papíru venku na papír v klubovně. Byl to 23. žalm. Aby to skupinky neměly tak jednoduché, tak je kluci komodoři chytali a pokud je chytli, položili jim otázku. Za správnou odpověď mohly běžet dál, za špatnou si museli udělat pět dřepů. Po náročné hře následovalo Kroicovo učení. Nejprv s biblickým podtextem na téma Základy a pak učení o mapě. Děti se po chvilce dokázaly zorientovat v mapě a už ví, kde je sever, jih kde východ a kde západ. Potom se Hron ujal vedení chval. Zazpívali jsme si dvě chvály a jednu jsme se naučili nově ;)

Pak následoval už jenom pokřik a všichni letěli domů. Ta za čtrnáct dní zase AHÓÓÓJ!!!!