KORMIDELNÍK II. stupně

13.02.2013 09:16

KORMIDELNÍK II. stupně

 

  1. Navigace

Ø  Ovládá bravurně navigační úlohy z kormidelníka I. stupně (práce s azimutem)

Ø  Poloha

·         Anglické názvy světových stran a jejich značky (tam i zpět)

·         Vysvětli pojmy zeměpisná šířka a délka

·         Přečti zápis polohy a najdi ho na mapě

·         Zapiš a vyznač polohu na mapě podle diktátu

·         Zapiš a přečti polohu vyznačeného místa na mapě

 

  1. Vedení lodě

Ø  Umí kormidlovat plachetnici, pramici i kanoi

Ø  Umí vysvětlit rozdíly mezi větrem skutečným, vlastním a zdánlivým

Ø  Umí dát jasné povely háčkovi, kosatníkovi a posádce na pramici

 

  1. Plavání

Ø  Uplave 1000 m

Ø  Umí zachránit tonoucího při vědomí i v bezvědomí a uplave s ním 50 m (holky 25 m)