KORMIDELNÍK I. stupně

13.02.2013 09:14

KORMIDELNÍK I. stupně

 

  1. Navigace

Ø  Ovládá bravurně úlohy z nováčkovské zkoušky (kompas, mapa, světové strany)

Ø  Azimut :

·         Urči kurs na mapě z...do...

·         Kam se dostaneš podle mapy při kursu x° z místa...

·         Jaký je kurs v terénu odtud na...

·         Jdi kursem x° 10 kroků

 

  1. Vedení lodě

Ø  Umí kormidlovat plachetnici nebo pramici nebo kanoi

 

  1. Plavání

Ø  Uplave 200 m