ELEKTRICKÝ VALČÍK

13.02.2013 08:49

ELEKTRICKÝ VALČÍK

 

Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou

hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou,

nebylo to posvícení, nebyla to neděle,

v naší obci mezi kopci plnily se korbele.

 

Byl to ten slavný den,

kdy k nám byl zaveden elektrický proud,

byl to ten slavný den,

kdy k nám byl zaveden elektrický proud,

střídavý, střídavý, silný elektrický proud,

střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud.

 

A nyní, kdo tu všechno byl:

okresní a krajský inspektor,

hasičský a recitační sbor,

poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy,

zástupci nedaleké posádky

pod vedením poručíka Vosátky,

početná družina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru

sedláka Krušiny, dále krojované družiny,

alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cosi

na motocyklu Indián a svatý Jan, z kamene vytesán.

¨

 

Byl to ten slavný den,

kdy k nám byl zaveden elektrický proud,

byl to ten slavný den,

kdy k nám byl zaveden elektrický proud,

střídavý, střídavý, silný elektrický proud,

střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud.

 

 

 

 

 

Na stránkách obecní kroniky

ozdobným písmem je psáno:

tento den pro zdejší rolníky znamenal po noci ráno,

budeme žít jako v Praze, všude samé vedení,

jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedle ní.

 

Byl to ten slavný den,

kdy k nám byl zaveden elektrický proud,

byl to ten slavný den,

kdy k nám byl zaveden elektrický proud,

střídavý, střídavý, silný elektrický proud,

střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud.

 

Z projevu inženýra Maliny,

zástupce Elektrických podniků:

vážení občané, vzácní hosté,

s elektřinou je to prosté:

od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty,

odtud proud se přelévá do stodoly, do chléva,

při krátkém spojení dvou

drátů dochází k takzvanému zkratu,

kdo má pojistky námi předepsané,

tomu se při zkratu nic nestane,

kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

Do každé rodiny elektrické hodiny!

 

Byl to ten slavný den,

kdy k nám byl zaveden elektrický proud,

byl to ten slavný den,

kdy k nám byl zaveden elektrický proud,

střídavý, střídavý, silný elektrický proud,

střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud.