DESATERO

13.02.2013 09:00

DESATERO

 

®: Přikázání mě ochrání, jsou to Boží varování

 

1.

A číslo jedna zní: Není žádný jiný Bůh, jen jemu se klanět smíš.

Číslo dvě: Nedělěj si modly, ve vesmíru ani na Zemi.

Tři: Nadarmo neber jméno mé.

Čtyři: Odpočin si sedmý den.

 

®:

 

2.

A od pátého dál: Cti otce, matku ať dlouho žiješ.

Šesté přikázání: Nezabiješ.

Sedm, osm, devět, to měl bys znát: Nesmíš cizoložit, krást a lhát.

Zbývá už jen deset: Nezávidět, chci žít podle nich a Boží lásku vidět.

 

®: