BOŽE OTČE, DIVÍM SE...

13.02.2013 08:59

BOŽE OTČE, DIVÍM SE...

 

Bože Otče, divím se

jak jen jsem mohl existovat,

když mé srdce nechápalo množství lásky Tvé.

 

Teď smím být Tvým vlastním synem,

dítětem Tvé rodiny, nejsem sám,

vždyť Ty jsi se mnou, ó Otče můj.

A proto:

 

®:     /: Zpívám píseň chvály. :/ (3x)

            až navěky, navěky.

 

            /: Zpívám píseň chvály. :/ (3x)

            až na věky.