BOCMAN II. stupně

13.02.2013 09:16

BOCMAN II. stupně

 

  1. Šikovnost

Ø  Umí přišít záplatu

Ø  Umí nařezat a naštípat dříví a rozdělat z něho oheň jen sirkama (bez papíru, zapalovače, svíček apod.)

Ø  Vyrobí nějaký dekorační předmět do klubovny nebo na tábořiště

 

  1. Znalost lodě

Ø  Ovládá základní názvosloví na kanoi a kajaku (příď, záď, sedačka, vzpěra, boky, dno)

Ø  Ovládá základní názvosloví na plachetnici (kulatiny, lanoví, plachty)

Ø  Umí smotat dlouhé lano (panenku)

 

  1. Plavání

Ø  Uplave bez potíží 500 metrů

Ø  Umí pomoci vysílenému (uplave s ním 25m)