BATALION

13.02.2013 08:52

BATALION

 

Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohýří.

Víno máš a chvilku spánku, díky, díky  verbíři.

 

1.

Dříve, než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává,

ostruhami do slabin koně pohání.

Tam na straně polední čekají ženy, zlaťáky a sláva,

do výstřelu karabin zvon už vyzvání.

 

®:     Víno na kuráž a pomilovat markytánku,

            zítra do Burgund batalion zamíří.

            Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku,

            díky, díky vám královští verbíři.

 

2.

Rozprášen je batalion, poslední vojáci se k zemi hroutí,

na polštáři z kopretin budou věčně spát.

Neplač sladká Marion, verbíři nové chlapce přivedou ti,

za královský hermelín padne každý rád.

 

®:     Víno na kuráž ...