Hierarchie

 

NEJVYŠŠÍ ADMIRALITA
    Zajišťuje celkovou záštitu nad Oddílem a nad akcemi. Vymýšlí program a vede děti.

COMMODORE
    Tzv. "Pravá ruka nejvyšší admirality". Pomáhají admiralitě, vymýšlejí program, učí se vést děti. 

KADETI
    Vedoucí družin v oddíle. Vedou děti v případě, že nikdo z admirality ani komodorů není zrovna přítomen.

RÁDCI
    Přebírají veškerou odpovědnost a práva kadetů, pokud kadeti nejsou přítomni na schůzce nebo na akci.

PLAVČÍCI
    Plavčíkem se čekatel stává poté, co splní "Nováčkovskou zkoušku" a dostane přezdívku.

ČEKATELÉ
    Nováčci, kteří prozatím nesplnili "Nováčkovskou zkoušku" a nemají přezdívku.