Co je to V.O.P.


Oddílová činnost vodáckého oddílu PLAVÁČEK je založena na křesťanských principech a je zaměřena na vodáckou turistiku, rafting a hlavně jachting. Cílem je nabídnout dětem zajímavé volnočasové aktivity s takovým programem, který jim ve svém důsledku pomůže vyrůst v samostatné, zodpovědné a zralé osobnosti.

Pravidelné oddílové schůzky se konají každý čtvrtek od 16:00 hod. v naší klubovně v Sokolovně ve Starém Městě u Frýdku - Místku.

Náplní schůzek je učení se tábornickým i vodáckým dovednostem, zpívání, hry venku i v klubovně.

Víkendové a jiné akce se konají nepravidelně, přibližně jednou za měsíc. Některé se již staly tradicí (Potlach, Zimní plavba, Čvachtání pro přístavní povaleče, Novoroční bašta apod.) Pozvánky a podrobnosti najdete v záložce Co bude.

Vyvrcholením naší každoroční činnosti jsou vodácké tábory, buď týdenní, nebo čtrnáctidenní.